start | kontakt | mapa strony |
  Aktualności      Galeria      Kontakt   

dr inż. Marek Mróz
Teledetekcja, geodezja i kartografia

Placówka:
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Katedra Ekologii Stosowanej

Adres:
ul. Oczapowskiego 1/109
10-718 Olsztyn, Polska

Kontakt:
tel. + 48 523 35 95
fax. + 48 523 32 22


» informacje o placówce
dr inż. Marek Mróz


Rola w projekcie MONTRANSAT

 • Techniczna strona pozyskania zdjć™ć‡ satelitarnych EO-1/ ALI i HYPERION na obszar Zalewu Wiślanego i ich wstć™pne przetworzenie.
 • Korekcje geometryczne obrazów satelitarnych EO-1/ ALI, EO-1/ HYPERION, CHRIS/PROBA i ASTER/TERRA.
 • Opracowanie satelitarnych map obrazowych o podwyższonej rozdzielczości na podstawie pozyskanych zdjć™ć‡ o różnej rozdzielczości spektralnej i geometrycznej.
 • Prezentacja rozkładów parametrów fizyko-chemicznych na mapach satelitarnych wysokiej rozdzielczości.

Udział w projektach:

 • 1995-96, SAT-IN-SOL; zdjęcia satelitarne i komputerowe bazy danych w kartografii gleb”, grant KBN, Instytut Fotogrametrii i Kartografii, Politechnika Warszawska, wykonawca.
 • 1995-1997, Metodyka wykorzystania obrazów multitemporalnych SAR ERS-1 (European Remote Sensing Satellite) w połączeniu z systemem informacji geograficznej do analizy wybranych elementów krajobrazu rolniczego, grant KBN, główny wykonawca.
 • 1997-1998, kierownik tematu badań własnych (ART. Olsztyn, Nr 06040.205), Teledetekcja radarowa w rolnictwie i kartografii użytkowania Ziemi.
 • 1999-2001, kierownik tematu badań własnych (UWM nr. 06040.207), Badanie i optymalizacja metod integracji wielosensorowych danych teledetekcyjnych.
 • 1999-2002, Koncepcja regionalnego systemu informacji przestrzennej o glebach, grant KBN nr 9T12E02016, Politechnika Warszawska, wykonawca.
 • 2002-2004, kierownik grantu KBN nr 5T12 E 038 22, Badanie użyteczności obrazów radarowych polarymetrycznych i interferometrycznych, dostarczanych przez satelitć™ ENVISAT-1, do opracowania map pokrycia terenu i analizy wybranych elementów krajobrazu rolniczego.
 • Metodyka wykorzystania eksperymentalnych danych satelitarnych CHRIS / PROBA w analizie jakości wód jeziornych w relacji do struktury pokrycia terenu zlewni, grant KBN nr 5T12E 006 24, Politechnika Warszawska, Wwykonawca.
 • GEO-IN-SAR: Zastosowanie metod interferometrii radarowej InSAR do badania naturalnych ruchów powierzchni terenu w Polsce, grant MEiN nr 4 T12E 043 29, wykonawca.
 • Monitoring of the Mazurian Lakes eutrophication processes using superspectral CHRIS / PROBA images, projekt SWANLAKE-(ESA Cat.1 Project No. 3384), wykonawca.
 • 2005-2007, kierownik tematu badawczego statutowego UWM nr 0304.0803, Nowe technologie pozyskiwania i przetwarzania danych teledetekcyjnych w zastosowaniach kartograficznych, środowiskowych i rolniczych.
 • The application of TerraSAR-X data for land cover mapping, crop inventories and agricultural practices check, projekt DLR/LAN0167, principal investigator.Projekt "MONTRANSAT" realizowany jest ze środków Uni Europejskiej w ramach programu
sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej
Partner wiodący
PWSZ Elbląg

© Copyright by PWSZ Elbląg. 2008 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja Vene Studio