start | kontakt | mapa strony |
  Aktualności      Galeria      Kontakt   

dr hab. Marek Kruk
ekologia i biogeochemia ekosystemów wodnych

Placówka:
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Katedra Ekologii Stosowanej

Adres:
ul. Oczapowskiego 1/109
10-718 Olsztyn, Polska

Kontakt:
tel. + 48 523 35 95
fax. + 48 523 32 22


» informacje o placówce

Placówka:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Politechniczny

Adres:
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg
Polska

Kontakt:
tel.: +48 55 239 093,

» informacje o placówce
dr hab. Marek Kruk
Koordynator merytoryczny


Rola w projekcie MONTRANSAT

 • Zarządzanie projektem - koordynator merytoryczny projektu.
 • Przygotowanie kampanii pomiarowych.
 • Pomiary naziemne parametrów jakości wód Zalewu Wiślanego.
 • Interpretacja przestrzenna obrazów parametrów czystości wód ze wzglć™du na źródła zanieczyszczeń i zasoby żywe wód akwenu oraz ich ochronć™. Znalezienie czynników kontrolujących parametry jakości wód Zalewu Wiślanego.

Udział w projektach:

 • 1994 – 1996, udział w Programie Unii Europejskiej TEMPUS
 • 1994 – 1997, Przekazywanie biogeochemiczne pierwiastków przez systemy: jeziorny, bagienny i łąkowy, jako etapy przemian krajobrazu pojeziernego, kierownik grantu autorskiego KBN.
 • 1994 – 1998, kierownik tematu własnego AR-T w Olsztynie, Transport pierwiastków w krajobrazie rolniczym.
 • 1999 -2000, wykonawca zadania w Projekcie Unii Europejskiej IV Programu Ramowego, NICOLAS Nitrogen Control by Landscape Structures in Agricultural Environments, (ENV4-CT97-0395).
 • 2000 – 2002, kierownik tematu statutowego w Instytucie Ekologii PAN, Przemiany ekosystemów jeziornych i torfowiskowych: związki pomiędzy bioróżnorodnością a krążeniem materii.
 • 2003-2006, wykonawca grantu autorskiego KBN Metodyka wykorzystania eksperymentalnych danych satelitarnych CHRIS/PROBA w analizie jakości wód jeziornych w relacji do struktury pokrycia terenu zlewni.
 • 2004- , kierownik tematu statutowego UWM w Olsztynie, Hydrobiologiczne i biogeochemiczne uwarunkowania zrównoważonego użytkowania ekosystemów wodnych.


Projekt "MONTRANSAT" realizowany jest ze środków Uni Europejskiej w ramach programu
sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej
Partner wiodący
PWSZ Elbląg

© Copyright by PWSZ Elbląg. 2008 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja Vene Studio