start | kontakt | mapa strony |
  Aktualności      Galeria      Kontakt   

dr inż. Katarzyna Osińska-Skotak
Teledetekcja i systemy informacji przestrzennej

Placówka:
Politechnika Warszawska

Wydział Geodezji i Kartografii, Laboratorium Teledetekcji i SIP

Adres:
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa, Polska

Kontakt:
fax. +48 22 234 53 89

» informacje o placówce
dr inż. Katarzyna Osińska-Skotak


Rola w projekcie MONTRANSAT:

 • Techniczna strona pozyskania zdjć™ć‡ CHRIS i ASTER, danych satelitarnych na obszar Zalewu Wiślanego i wstć™pna ich obróbka.
 • Testowanie i dobór/opracowanie metod korekcji radiometrycznej i atmosferycznej danych satelitarnych CHRIS/PROBA, ASTER/TERRA, ALI/EO-1, Hyperion/EO-1.
 • Opracowanie metod uzyskania przestrzennych rozkładów parametrów fizyko-chemicznych charakteryzujących jakość‡ wód dla Zalewu Wiślanego na podstawie zdjć™ć‡ satelitarnych CHRIS/PROBA, ASTER/TERRA, ALI/EO-1, Hyperion/EO-1.
 • Opracowanie map rozkładów parametrów fizyko-chemicznych charakteryzujących jakość‡ wód Zalewu Wiślanego.Udział w projektach:

 

 • 1995-1996, Koncepcja systemu informacji przestrzennej dla województwa ostrołęckiego i praktyczne rozwiązanie wybranych zagadnień na poziomie województwa i wybranej gminy rolniczej, projekt badawczy KBN, Politechnika Warszawska, główny wykonawca,
 • 1996-1997, przygotowanie i organizacja kursu A training of trainers programme to deepen the knowledge on use of land related spatial information PL 9206-04/I” w ramach projektu PHARE, Warszawa, PW GiK & IGiK, wykonawca,
 • 1996-1997, Application of ecotechnology, GIS and Remote Sensing to Land and Water Resources Management, projekt polsko-szwedzki realizowany wspólnie z KTH Sztokholm, SGGW Warszawa i PAN dla Swedish Institute Stockholm, wykonawca projektu,
 • 1997-1998, indywidualny projekt badawczy KBN nr 9 T12E 022, Metodyka wykonania mapy temperatur na podstawie kanału termalnego LANDSAT TM, Politechnika Warszawska, kierownik projektu,
 • 1997-98, ADEMA. Images SPOT - Sources des donnés pour un SIG local. Exemple de commune de Brańszczyk en Pologne, projekt polsko-francuski, Politechnika Warszawska, wykonawca,
 • 1998 – 2001, Porównanie metod wykorzystania zdjć™ć‡ satelitarnych dla analizy wybranych elementów krajobrazu, grant KBN, wykonawca,
 • 1999-2000, Application of GIS and Remote Sensing to planning and management of natural resources, projekt polsko-szwedzki koordynowany przez Swedish Institute, Sztokholm, wykonawca,
 • 1999-2001, Development of the soil digital database for the area of the Odra basin of the scale  1:250 000”, projekt EU, główny wykonawca,
 • 2000-2004, Koncepcja systemu informacji przestrzennej województwa mazowieckiego, projekt zamawiany KBN nr 9 T12E 013 99 C/4782, Politechnika Warszawska, główny wykonawca,
 • Badanie wpływu korekcji atmosferycznej satelitarnych zdjć™ć‡ wielospektralnych na wyniki klasyfikacji pokrycia terenu, grant dziekański, Politechnika Warszawska, kierownik projektu,
 • 2003-2005, Metodyka wykorzystania eksperymentalnych danych satelitarnych CHRIS/PROBA w analizie jakości wód jeziornych w relacji do struktury pokrycia terenu zlewni, projekt badawczy indywidualny KBN nr 5 T12E 006 24, kierownik projektu.
 • Badanie wpływu korekcji geometrycznej satelitarnych zdjć™ć‡ wielospektralnych na wyniki klasyfikacji pokrycia terenu, grant dziekański, Politechnika Warszawska, kierownik projektu.


Projekt "MONTRANSAT" realizowany jest ze środków Uni Europejskiej w ramach programu
sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej
Partner wiodący
PWSZ Elbląg

© Copyright by PWSZ Elbląg. 2008 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja Vene Studio