Rozkłady przestrzenne uzyskane z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Sierpień 2006
azot amonowy - charakterystyka

Obraz w dużej skali pokazuje dość‡ zróżnicowany rozkład st晿eń N-NH4. Najwięcej jonu amonowego znajduje się w zachodniej i północnej cz晶ci, co można tłumaczyć‡ fazą „zakwitu” glonów lub uwalnianiem amonu z dna płytkiego akwenu na zachodzie obrazowanego terenu. St晿enia azotu amonowego w tych cz晶ciach Zalewu dochodzą do 0,5 – 0,6 mg/l. Nie wiadomo czym tłumaczyć‡ zmniejszenie st晿enia N-NH4 w środkowej cz晶ci badanego obszaru. Na obrazie wystć™pują cienie chmur.

 
Okres N-NH4 N-NO3 TN DIN Chl. a Chl. a + feof. Chlor. Chrys. Cyan. Euglen. Feof. TP SRP Głę™b. pH Pyrr. TN/TP T O2 SD TSI (CHL) TSI (TP) TSI (SD) Zasol. Zaw.
Sierpień 2006
Maj 2007  
Czerwiec 2007
Lipiec 2007
Sierpień 2007  
Wrzesień 2007


Projekt "MONTRANSAT" realizowany jest ze środków Uni Europejskiej w ramach programu
sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej
Partner wiodący
PWSZ Elbląg

© Copyright by PWSZ Elbląg. 2008 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja Vene Studio