start | kontakt | mapa strony |
    Szukaj
  Aktualności      Galeria      Kontakt   

Projekty dotyczące Zalewu Wiślanego


Wydrukuj    
Zestawienie projektów realizowanych na Zalewie Wiślanym w latach 2000 – 2010.
Tytuł projektu Jednostka koordynująca/
partner
Program lub
instytucja
finansująca
Lata
realizacji
System for the exchange of
information on ecosystem
state of Vistula Lagoon in
frame of the Polish – Russian
transboundary cooperation
Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Oddział Morski w Gdyni
Norwegian Financial
Mechanism
2008-2010
Ecosystem approach to
marine spatial planning -
Polish marine areas and the
Natura 2000 network.
Instytut Oceanologii PAN w
Sopocie
EEA Financial
Mechanism
2007-2008
Strengthening the
administrative capacity
in order to improve the
management of Polish
coastal zone environment.
Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej
Oddział Morski w Gdyni
Norwegian Financial
Mechanism
2007-2010
Action for the reinforcement
of the transitional waters'
environmental integrity
(ARTWEI).
Uniwersytet w Kłajpedzie,
Litwa/Morski Instytut
Rybacki w Gdyni
7 EU Framework
Programme
7 EU Framework
Programme
Wartość‡ odżywcza i
bezpieczeństwo zdrowotne
ryb z Zalewu Wiślanego.
(SPO-10)
Morski Instytut Rybacki w
Gdyni
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa
2007-2008
Wpływ kormorana
Phalacrocorax carbo na
ichtiofaunć™ wybranych
akwenów polskiej strefy
przybrzeżnej Bałtyku.(PB-43)
Morski Instytut Rybacki w
Gdyni
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego
2005-2008
Inwentaryzacja ichtiofauny
w polskiej cz晶ci Zalewu
Wiślanego wraz z Zatoką
Elbląską
(IGUM).
Morski Instytut Rybacki w
Gdyni
Urząd Morski w
Gdyni
2010-2012
Monitoring the Vistula Lagoon
water quality on the basis of
satellite remote sensing.
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w
Elblągu/Politechnika w
Kaliningradzie, Rosja
Interreg III a 2006-2008
System of the environmental
and spatial information as
the background for the
sustainable management of
the Vistula Lagoon ecosystem
Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie/
Norwegian Institute for
Water Research in Oslo/
PWSZ w Elblągu
Norwegian Financial
Mechanism
2008-2011
Projekt "MONTRANSAT" realizowany jest ze środków Uni Europejskiej w ramach programu
sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej
Partner wiodący
PWSZ Elbląg

© Copyright by PWSZ Elbląg. 2008 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja Vene Studio