start | kontakt | mapa strony |
    Szukaj
  Aktualności      Galeria      Kontakt   

Monitoring jakości wód Zalewu Wiślanego
w oparciu o teledetekcjć™ satelitarną


Wydrukuj    
Szanowni Państwo,

Witamy na stronie poświęconej projektowi Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Współpracy Transgranicznej INTERREG III a „Monitoring jakości wód Zalewu Wiślanego w oparciu o teledetekcjć™ satelitarną” (MONTRANSAT). Partnerem wiodącym w projekcie jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, a partnerem Politechnika Kaliningradzka. W projekcie uczestniczą również specjaliści z Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zalew Wiślany stał się w ostatnim czasie obiektem szczególnego zainteresowania gremiów politycznych, gospodarczych oraz opinii publicznej. Jednakże, w opiniach i informacjach dotyczących przyszłości tego akwenu jako ważnej drogi morskiej stosunkowo mało miejsca zajmuje zagadnienie jakości wód. A przecież jest to podstawa zarówno dla ochrony jego przyrody, jak i rozwoju całego Regionu. Niniejszy projekt ma na celu udostć™pnienie nowoczesnej technologii pozyskiwania i opracowywania danych środowiskowych, do jakiej należy metoda teledetekcji satelitarnej.
Zalew Wiślany ze wzglć™du na położenie, specyfikć™ przyrodniczą i znaczenie geopolityczne z pewnością zasługuje na zaangażowanie takich wyjątkowych, innowacyjnych rozwiązań monitorowania jego stanu. Precyzyjna i powtarzalna diagnoza jest warunkiem przemyślanych działań inwestycyjnych oraz może być‡ wykorzystana do planowania i realizacji przedsięwzięć‡ rekultywacyjnych. Projekt może też stanowić‡ kolejną platformć™ współpracy pomiędzy stroną Polską i Rosyjską w celu pełniejszego przywrócenia przyrodniczych i gospodarczych walorów Zalewu Wiślanego.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszego portalu: ze stale rozbudowywanej bazy danych obrazów rozkładu przestrzennego parametrów jakości wód, zestawień tabelarycznych i ich interpretacji tekstowych.

Zaznaczamy równocześnie, że wszystkie materiały w formie obrazów, tabel i tekstów są chronione prawem autorskim i mogą być‡ wykorzystane do własnych celów badawczych jedynie po opublikowaniu tych materiałów w publikacjach naukowych. Teksty tych publikacji bć™dą systematycznie pojawiać‡ się w portalu.

Z poważaniem

dr hab. Marek Kruk (Koordynator Projektu)
dr Agata Rychter (Kierownik Projektu)

   
   
Projekt "MONTRANSAT" realizowany jest ze środków Uni Europejskiej w ramach programu
sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej
Partner wiodący
PWSZ Elbląg

© Copyright by PWSZ Elbląg. 2008 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja Vene Studio