start | kontakt | mapa strony |
    Szukaj
  Aktualności      Galeria      Kontakt   

Satelity oraz skanery wykorzystane przy monitoringu jakości wód Zalewu Wiślanego


Wydrukuj    


misja terra 1. ASTERAdvanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer – umieszczony został na pokładzie satelitów TERRA oraz AQUA. ASTER jest wspólnym osiągnięciem NASA oraz japońskiego Ministerstwa Gospodarki i Przemysłu (Ministry of Economy Trade and Industry – METI). Jest to instrument nowszej generacji w stosunku do skanerów: amerykańskiego – Landsat Thematic Mapper oraz japońskiego – JERS-1 OPS. Rejestruje on dane w 14 zakresach spektralnych o długości fali od pasma widzialnego poprzez podczerwień bliska i średnią aż do pasma termalnego. W zależności od rejestrowanej długości fali rozmiar terenowy piksela wynosi od 15×15 m do 90×90 m. Konstrukcja skanera pozwala również uzyskiwać‡ zdjęcia stereoskopowe w paśmie promieniowania o długości fali 0,780 - 0,860 mm.

Dane rejestrowane przez skaner ASTER wykorzystywane są przede wszystkim do badania pokrycia terenu, tworzenia dokładnych map termalnych, wysokościowych oraz badania emisji zanieczyszczeń.
Misja Eo 12. Misja EO-1 (Earth Observing-1) została umieszczona na orbicie okołoziemskiej 21 listopada 2000 roku, jako pierwszy z satelitów programu NASA o nazwie New Millenium. Pierwszy obraz uzyskano 26 listopada 2000 r. Misja EO-1 została wyposażona w trzy nowoczesne skanery: ALI, HYPERION i LAC (Linear Etalon Imaging Spectrometer Array (LEISA) Atmospheric Corrector).

ALI
Advanced Land Imager – jest prototypem nowej technologii, która dzięki niemu została poddana weryfikacji. Rejestruje on dane w wariancie panchromatycznym i wielospektralnym (9 zakresów spektralnych ), podobnie jak jest to w przypadku danych LANDSAT. ALI rejestruje obraz z rozdzielczością przestrzenną 30×30 m dla wariantu wielospektralnego oraz 10×10 m dla wariantu panchromatycznego.


Hyperion to instrument nowej generacji służący do szczegółowej obserwacji powierzchni Ziemi. Hyperion to hyperspektralny skaner o wysokiej rozdziel­czości spektralnej, umożliwiający rejestracjć™ danych w 242 zakresach spektralnych z rozdzielczością terenową 30×30 m. Dane rejestrowane są w zakresie fal o długości od 0,4 mm do 2,5 mm a szerokość‡ pojedynczego kanału spektralnego wynosi około 10 nm. Instrument może pozyskać‡ dane w pasie skanowania o szerokości 7,7 km a długości do 100 km. Dzięki tak dużej ilości zakresów spektralnych możliwe  jest wykonywanie bardzo szczegółowych i kompleksowych badań środowiskowych. Hyperion ma szerokie zastosowanie w górnictwie, geologii, leśnictwie, rolnictwie i zarządzaniu środowiskiem. 

3. Misja PROBA czyli The PRoject for On-Board Autonomy jest misją Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency), sfinansowaną w ramach programu ESA’s General Support Technology Programme. Projekt PROBA jest zarządzany i koordynowany przez ESA. Rozpoczął‚ się w połowie roku 1998 a 22 października 2001 roku doszło do wprowadzenia satelity PROBA na orbitć™ okołoziemską przy pomocy rakiety Antrix/ISRO PSLV-C3 ze stacji Sriharikota w Indiach. Misja początkowo planowana była na jeden rok, ale działa nadal a nawet planowana jest nastć™pna misja PROBA 2, która początkowo miała znaleźć‡ się na orbicie w 2005 r. a obecnie mówi się już o roku 2008.
PROBA jest niewielkim satelitą o wadze 94 kg a rozmiarach 60×60×80 cm. Porusza się po orbicie okołobiegunowej zsynchronizowanej z pozornym ruchem Słońca na wysokości 561-681 km nad powierzchnią Ziemi a czas obiegu globu ziemskiego wynosi 96,94 minut.


CHRIS czyli Compact High Resolution Imaging Spectrometer został zaprojektowany specjalnie na potrzeby badań środowiskowych. W przypadku skanera CHRIS możliwe jest programowanie zarówno, jeśli chodzi o obszar, który ma być‡ zarejestrowany, jak również wybór podzbioru zakresów spektralnych, który jest dobrany stosownie do obiektu badań. Mogą by to tryby dedykowane badaniom wody, roślinności, lądów lub atmosfery. CHRIS rejestruje obrazy z próbkowaniem 12-bitowym w zakresie promieniowania o długości fali od 410 nm do 1050 nm i możliwe jest uzyskanie 63 zakresów spektralnych o rozdzielczości przestrzennej 36×36 m lub 18 zakresów w tzw. pełnej rozdzielczości przestrzennej, czyli 18×18 m.
Poruszając się po orbicie na średniej wysokości około 600 km, CHRIS obrazuje pas powierzchni Ziemi o szerokości około 14 km ze średnią rozdzielczością przestrzenną 18×18 m. Zdjęcia CHRIS są pozyskiwane standardowo jako zbiór pięciu scen tego samego fragmentu powierzchni Ziemi zarejestrowanych wzdłuż pasa obrazowania pod różnym kątem widzenia w czasie prawie rzeczywistym (2-3 minuty).

dr inż. Katarzyna Osińska-Skotak,
Wydział‚‚ Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Projekt "MONTRANSAT" realizowany jest ze środków Uni Europejskiej w ramach programu
sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej
Partner wiodący
PWSZ Elbląg

© Copyright by PWSZ Elbląg. 2008 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja Vene Studio